lunes, 29 de diciembre de 2014

Soldat de línia del regiment de Sant Narcís

La guerra de successió espanyola que enfrontà a les potències europees pel domini del continent acabà amb el tractat d'Utrech i l'entronització del Borbó, duc d'Anjou, com a rei d'Espanya. A la península la guerra durà uns quants anys més, dons els territoris de la corona d'Aragó, veient perillar els seus drets històrics no reconegueren a Felip V.
En aquest context es va contituir el Regiment de Sant Narcís, format per soldats catalans i la resta del regiment austriacista de Gabriel Kaulbars, (la tropa alemanya que havia estat aquarterada a Girona).
El Regiment de Sant Narcís participà molt activament durant el setge de Barcelona, amb especial valua, durant la defensa del Baluard de Santa Ana.
Després de l'entrada de les tropes Borbòniques a Barcelona, deixaren d'existir les institucions catalanes i el poble va sofrir una gran repressió. D'això ara fa 300 anys.

The war of the Spanish succesion that faced European powers for dominance of the continent, ended with the Treaty of Utrecht and the enthronement of Bourbon, Duke of Anjou, as King of Spain. The war in the Iberian peninsula lasted for a few years, because the territories of the Crown of Aragon, didn't recognize Philip V, who wanted to eliminate their historic rights.
In this context, the Regiment of Sant Narcís, was established. It was formed by Catalan soldiers and the rest of the Gabriel Kaulbars regiment, Austrian, formed by the German troops that had been quartered in Girona.
The St. Narcís regiment, participated actively during the siege of Barcelona, with special value, during the defense of the bastion of Santa Ana.
After the entry of the Bourbon troops in Barcelona, the Catalan institutions ceased to exist and the people suffered great repression. This happened 300 years ago.


La figura es un soldat, que va lluitar per la defensa dels drets de Catalunya, del Regiment d'Infanteria de Línia, enquadrat dins l'exèrcit Català prop de Setembre de 1714.  Es tracta d'una figura en 70mm modelada per Oriol Quin. Quan vaig veure el màster, em va encantar i no ha sigut fins ara que he tingut el plaer de pintar-la. Tot i que podria haver-lo pintat amb qualsevol dels uniformes dels regiments catalans, he escollit l'uniforme del regiment de St. Narcís per ser el que em resulta més atractiu.

The figure is a Line Infantry Regiment soldier who fought for the rights of Catalonia, fits in the Catalan army about September 1714. It is a 70mm figure molded by Oriol Quin. I saw the master, and I loved it, but it has not been until now that I had the pleasure of painting it. Although I could have painted it in any colour of the uniforms of the Catalan regiments, I've chosen the uniform of the St. Narcís regiment because this is the one most attractive for me.Fonts/ Sources:
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesiónn_Española
http://www.miqueletsgirona.cat/